فرم سنجش رضایتمندی مشتریان شرکت الکترونیک آرون ویدا

با سلام فرم پیش رو به منظور سنجش رضایت مشتریان از نحوه ارائه محصولات و خدمات طراحی گردیده است. پاسخ صادقانه و دقیق شما منجر به شناسایی نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود این شرکت در حوزه مشتریان شده و ما را در ارتقای سطح رضایت مشتریان یاری خواهد نمود.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input