مقایسه اپل واچ سری 4 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپرت صورتی حلقه ای

اپل واچ سری 4  با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپرت صورتی حلقه ای
اپل واچ سری 4 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپرت صورتی حلقه ای
4,800,000 تومان
مشاهده و خرید محصول
یک کالای جدید انتخاب نمایید.
اپل واچ سری 3  بدنه آلومینیوم خاکستری با بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 3 بدنه آلومینیوم خاکستری با بند اسپورت مشکی سیلیکونی
 اپل واچ سری 3 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت خاکستری سیلیکونی
اپل واچ سری 3 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت خاکستری سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت خاکستری سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت خاکستری سیلیکونی
 اپل واچ سری 3 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 3 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
 با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت fog اپل واچ سری 3 فوگ سیلیکونی
با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت fog اپل واچ سری 3 فوگ سیلیکونی
سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت fog اپل واچ سری 3 فوگ سیلیکونی
سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت fog اپل واچ سری 3 فوگ سیلیکونی
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت صدفی حلقه ای
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت صدفی حلقه ای
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت زیتونی تیره حلقه ای
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت زیتونی تیره حلقه ای
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی حلقه ای
اپل واچ سری 3 سلولار با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی حلقه ای
اپل واچ سری 2 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی 42 میلیمتری
اپل واچ سری 2 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی 42 میلیمتری
اپل واچ سری 1 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت خاکستری سیلیکونی
اپل واچ سری 1 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت خاکستری سیلیکونی
اپل واچ اسپورت آلومینیوم نقره ای با بند سیلیکون سفید سری 1 جی پی اس 42 میلیمتری
اپل واچ اسپورت آلومینیوم نقره ای با بند سیلیکون سفید سری 1 جی پی اس 42 میلیمتری
اپل واچ اسپورت آلومینیوم نقره ای با بند سیلیکون سفید سری 1 جی پی اس 42 میلیمتری 38 میلیمتری
اپل واچ اسپورت آلومینیوم نقره ای با بند سیلیکون سفید سری 1 جی پی اس 42 میلیمتری 38 میلیمتری
اپل واچ سری 4 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 4 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 4 اسپورت با بدنه نقره ای و بند اسپورت حلقه ای صدفی
اپل واچ سری 4 اسپورت با بدنه نقره ای و بند اسپورت حلقه ای صدفی
اپل واچ سری 4 سیلیکونی با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید
اپل واچ سری 4 سیلیکونی با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید
اپل واچ سری 4 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 4 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 4 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید سیلیکونی
اپل واچ سری 4 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید سیلیکونی
اپل واچ سری 4 بدنه آلومینیوم خاکستری با بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 4 بدنه آلومینیوم خاکستری با بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 4 سلولار اسپورت با بدنه نقره ای و بند اسپورت صدفی حلقه ای
اپل واچ سری 4 سلولار اسپورت با بدنه نقره ای و بند اسپورت صدفی حلقه ای
اپل واچ سری 4  با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت حلقه ای مشکی
اپل واچ سری 4 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت حلقه ای مشکی
اپل واچ سری 5 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 5 سلولار با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 5 اسپورت با بدنه نقره ای و بند اسپورت حلقه ای صدفی
اپل واچ سری 5 اسپورت با بدنه نقره ای و بند اسپورت حلقه ای صدفی
اپل واچ سری 5 سیلیکونی با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید
اپل واچ سری 5 سیلیکونی با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید
اپل واچ سری 5  با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپرت صورتی حلقه ای
اپل واچ سری 5 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپرت صورتی حلقه ای
اپل واچ سری 5 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 5 با بدنه آلومینیوم طلایی و بند اسپورت صورتی سیلیکونی
اپل واچ سری 5 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید سیلیکونی
اپل واچ سری 5 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند اسپورت سفید سیلیکونی
اپل واچ سری 5 بدنه آلومینیوم خاکستری با بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 5 بدنه آلومینیوم خاکستری با بند اسپورت مشکی سیلیکونی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم آبی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم آبی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم قرمز
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم قرمز
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم طلایی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم طلایی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم نقره ی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم نقره ی
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم خاکستری
اپل واچ سری 6 بدنه آلومینیوم خاکستری
اپل واچ سری 6 بدنه استیل گرافیت
اپل واچ سری 6 بدنه استیل گرافیت
اپل واچ SE بدنه آلومینیوم
اپل واچ SE بدنه آلومینیوم
اپل واچ استیل سری 4 سلولار خاکستری با بند میلانس لوپ مشکی
اپل واچ استیل سری 4 سلولار خاکستری با بند میلانس لوپ مشکی
اپل واچ نایک پلاس سری 4 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند نایک پلاتینیوم / مشکی
اپل واچ نایک پلاس سری 4 سلولار با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند نایک پلاتینیوم / مشکی
اپل واچ استیل سری 4 سلولار با بند میلانس لوپ نقره ای
اپل واچ استیل سری 4 سلولار با بند میلانس لوپ نقره ای
 اپل واچ نایک پلاس سری 4  با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند نایک ذغالی
اپل واچ نایک پلاس سری 4 با بدنه آلومینیوم خاکستری و بند نایک ذغالی
اپل واچ استیل سری 4 سلولار با بند اسپورت سفید
اپل واچ استیل سری 4 سلولار با بند اسپورت سفید
اپل واچ استیل سری 4 سلولار مشکی با بند اسپورت مشکی
اپل واچ استیل سری 4 سلولار مشکی با بند اسپورت مشکی
اپل واچ استیل طلایی ( گلد ) سری 4 سلولار با بند اسپورت سنگی ( استون )
اپل واچ استیل طلایی ( گلد ) سری 4 سلولار با بند اسپورت سنگی ( استون )
اپل واچ استیل سری 4 سلولار طلایی (گلد) با بند میلانس لوپ گلد (طلایی)
اپل واچ استیل سری 4 سلولار طلایی (گلد) با بند میلانس لوپ گلد (طلایی)
اپل واچ نایک پلاس سری 4  با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند نایک پلاتینیوم / مشکی
اپل واچ نایک پلاس سری 4 با بدنه آلومینیوم نقره ای و بند نایک پلاتینیوم / مشکی
ندارد
اپل واچ سری 4
اسپرت
ُLTPO OLED Retina
-
1000 nits
دارد
دارد
64-bit dual-core (S4)
Apple wireless chip (W3)
16 گيگابايت
آلومینیوم
(گلد ) طلایی
Ion-X strengthened
ضد آب تا عمق 1 متر و 30 دقیقه
Digital Crown with haptic feedback
برزنت
صورتی
ضربان قلب, شتاب سنج (Accelerometer), ژيروسکوپ (Gyro), فشارسنج (Barometer), سنجش نور محيط (Light Sensor), سنجش نور محيط (Ambient light sensor), سنسور الکتیکال ضربان قلب ( Electrical heart sensor ), نسل دوم سنسور اپتیکال ضربان قلب ( Second-generation Optical heart sensor ), سنسور تشخیص عدم هوشیاری ( Fall Detection )
دارد
دارد
WatchOS
WatchOS 5
دارد
دارد
دارد
دارد
Built-in rechargeable lithium-ion battery
بیشتر از 18 ساعت
مجهز به دستیار صوتی اپل Siri, قابلیت درشت کردن کلمات متن, بلوتوث 5.0, قابلیت نمایش متن, قابلیت پخش موزیک
کابل شارژ مغناطیسی, بند, دفترچه راهنما, آداپتور