فروشگاه :  تهران، میراداماد، مجتمع تجاری اسکان، طبقه زیر همکف، جنب بانک ملت 

واحد فروش الماس پایتخت

واحد پذیرش

02188887455

02188887355

برقراری تماس

تلفن های فروش الماس پایتخت

واحد فروش

02188797933

02188887455

برقراری تماس

پشتیبانی وب سایت الماس پایتخت

پشتیبانی وب سایت

02191301112

برقراری تماس