تماس با اپل استور الماس پایتخت
آدرس:
آدرس:
شعبه ۱: تهران، میرداماد، مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه اول، واحد 116
شعبه ۲: مجتمع کامپیوتر پایتخت، طبقه اول، واحد 115
شعبه ۳: میدان قدس، خیابان دزاشیب، مجتمع شمرون، واحد 2015
تلفن:
خرید غیر حضوری و پشتیبانی: 88191788 پشتیبانی ۲۴ ساعته: 2033 - 466 - 0912 تلفن الماس پایتخت: 3 - 88797931 تلفن الماس شمرون: 26459609
ارسال ایمیل
اختیاری